POGOJI VRAČILA V PRIMERU ODSTOPA OD TEČAJA 

 

V primeru celotnega plačila tečaja oz. delnega plačila tečaja in če se tečajnik tečaja ne udeleži, se lahko v določenih primerih del denarja tudi vrne. Pogoj je, da je podana podpisana pisna izjava o odstopu, ki se pošlje na e-naslov akademija@bodifit.net.

Višina vračila:

  • Ne glede na razlog odstopa se tečajniku povrne 80 % celotnega zneska že plačanega tečaja, če se pisna izjava o odstopu poda najpozneje en dan (24 ur) pred začetkom tečaja.
  • Ne glede na razlog odstopa se tečajniku povrne 50 % celotnega zneska že plačanega tečaja, če se pisna izjava o odstopu poda najpozneje v prvem mesecu (30 dni) trajanja tečaja.
  • Če posameznik odstopi od tečaja po prvem mesecu (30 dni) trajanja tečaja, a nima dokazljivega/upravičljivega razloga za izpis, se mu denar ne vrne. Zgolj v izjemnih primerih/okoliščinah je možna individualna obravnava posameznega primera.
  • Če posameznik odstopi od tečaja pred začetkom tečaja zaradi zdravstvenih razlogov oz. zdravstvene nezmožnosti, kar mora izkazati s predložitvijo zdravniškega potrdila, se mu vrne celotno plačilo. Če posamezniki zaradi zdravstvenih težav odstopi med tečajem, se mu zaračuna sorazmerno plačilo za število ur, izvedenih pred odstopom, in administrativni stroški, ki so s tem nastali, preostanek plačila pa se mu vrne. Posameznik, ki mora zaradi zdravstvenih razlogov prekiniti s tečajem, se lahko odloči, da  bo obiskovanje tečaja odložil. V tem primeru poda izjavo o odlogu ter se udeleži naslednjega tečaja, potem ko postane ponovno zdravstveno zmožen.